תובענות ייצוגיות

pexels-photo-872955

תובענה ייצוגית היא תביעה במסגרתה אדם אחד תובע בשם קבוצת אנשים בלתי מסוימים, כאשר עילת התביעה בגינה תובע אותו אדם היא עילת תביעה אשר מתקיימת גם ביחס לאותה קבוצה אותה הוא מייצג. בדרך כלל, תביעה ייצוגית מוגשת בנושאים צרכניים (הטעייה במחיר, הטעייה לגבי איכות המוצר שנמכר), נושאים הקשורים לאיכות הסביבה, ביטוח, בנקאות, הגבלים עסקיים, ניירות ערך ועוד.

בישראל בקשה לאישור תובענה ייצוגית מוגשת מכח חוק תובענות ייצוגיות שנחקק בשנת 2006. החוק קובע את עילות התביעה מכוחן ניתן להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית. מדובר ברשימה סגורה של עילות תביעה, כאשר לא ניתן להגיש תביעה ייצוגית בכל עילה.

בהתאם לחוק, המטרות של מכשיר התובענה הייצוגית הן מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות. באמצעות תובענות ייצוגיות פערי הכוחות בין האזרח הקטן לגופים גדולים מצטמצם.

על מנת שבית המשפט יאשר בקשה לאישור תובענה ייצוגית, על התובע הייצוגי להוכיח כי:

  • התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
  • תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;
  • קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;
  • קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

כאשר בית המשפט מאשר תביעה כתביעה ייצוגית, כל אדם שמתאים להגדרה של הקבוצה שבשמה התביעה הוגשה, יכול לראות את עצמו כאחד התובעים. בעיתונים מתפרסמות ידיעות על אישור תביעה כתביעה ייצוגית, וכך הציבור הרחב למד על האפשרות להצטרף לתביעה במקרה שהיא נוגעת לו. אדם יכול גם להחליט לא להצטרף לקבוצת התובעים כדי שאותו פסק דין שיינתן בתביעה הייצוגית לא יחול עליו.

כידוע, הגשת תביעה באופן רגיל כרוכה בתשלום אגרה לבית המשפט בהתאם לסכום התביעה או הסעד המבוקש. עד לפני כשנה, הגשת תביעה ייצוגית הייתה פטורה מתשלום אגרה.

באפריל 2018 נכנס לתוקף תיקון של תקנות אגרות בתי משפט במסגרתו נקבע כי הגשת בקשה לאישור תהא חייבת בתשלום אגרה לפי בית המשפט אליו מוגשת הבקשה לאישור:

  • הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית משפט השלום (תביעה על סך עד 2.5 מיליון ₪) כרוכה בתשלום אגרה בסך של 3,036 ₪ ובמידה והבקשה לאישור נדחית על התובע הייצוגי לשלם סך של 5,059 ₪ נוספים (סך הכל אגרה בהיקף של 8,095 ₪).
  • הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי (תביעה על סך של מעל 2.5 מיליון ₪) כרוכה בתשלום אגרה בסך של 5,566 ₪ ובמידה והבקשה לאישור נדחית על התובע הייצוגי לשלם סך של 10,625 ₪ נוספים (סך הכל אגרה בהיקף של 16,191 ₪).

המחוקק קבע כי בקשות לאישור בנושא של זכויות בעלי מוגבלויות, איסור הפליה במתן מוצרים ושירותים ומפגעים סביבתיים פטורות מתשלום אגרה. ניתן לראות כי המחוקק מעוניין לעודד את הציבור להגיש תביעות ייצוגיות בעניינים חברתיים ובכך להפוך את מכשיר התובענה הייצוגית לכלי לשינוי חברתי.

משרדנו מתמחה בהגשת תובענות ייצוגיות בכלל ותובענות ייצוגיות בתחום נגישות וזכויות בעלי מוגבלויות והגנת הסביבה בפרט. אם נפגעתם מהפרת דין של רשות ציבורית, חברה מסחרית או כל גוף גדול אחר, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו.

צור קשר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
שיתוף ב email
סגירת תפריט
דילוג לתוכן